oc070d

Over ZP-Marketing

ZP-Marketing is de organisatie van waaruit het boek Marketing Zonder Personeel is ontstaan. ZP-Marketing verzorgt oplossingen voor Zelfstandige Professionals (ZP) om hun onderneming succesvol en in lijn met eigen visie en persoonlijkheid gestalte te geven. Hiertoe zijn een coachingsaanpak en diverse cursussen en workshops ontwikkeld. Om jou te helpen groeien in de richting en in het tempo dat bij jou past.

Initiatiefnemer van ZP-Marketing is Chris den Daas.  “De eerste kiem voor ZP-Marketing is gelegd in 1988 tijdens mijn laatste baan, bij een ICT-bedrijf. Maar dat wist ik toen nog niet. Ik liep tegen een innovatief software product aan. Een product dat verouderde computerprogramma’s kon scannen en grafisch weergeven, waarna je grafisch de programma’s kon aanpassen en er nieuwe code mee kon genereren. Het brein achter het product was een van de meest onderscheiden ICT-pioniers, Charles Bachman. Hij vroeg mij of ik het product in Nederland wilde distribueren. Ik beschikte zelf niet over de nodige resources, maar ik besloot mijn werkgever te overtuigen om te investeren in dit product. En zo had ik mijn eerste schreden op het pad van ondernemerschap gezet in loondienst!! Ik ben de directieleden die in mij geloofden, Anton de Lange en Frits Nicolaas, nog steeds dankbaar voor het vertrouwen dat zij mij hebben geschonken.  Ik werd verantwoordelijk voor de marketing en ondersteuning van de Bachman Product Set.

Niet lang daarna startte ik mijn eerste bedrijf. Part time naast mijn baan. In mijn bedrijf hield ik mij bezig met het organiseren van congressen en leveranciersmarkten in de ICT-branche. Dat was een lucratieve business, die mij bovendien een groot netwerk van innovatieve ondernemers opleverde. Tegelijkertijd ontwikkelde zich een hele andere passie van mij: schrijven. Ik werd gevraagd om artikelen in vakbladen te schrijven. Over state of the art technologieën, over baanbrekende toepassingen, over nieuwe theorieën. Ik interviewde marketingguru’s , kreeg vaste columns en stond zelfs aan de bakermaat van een technologietijdschrift. Het schrijfvirus heeft mij nooit meer verlaten.

Ik was mij er volledig van bewust dat mijn publicaties en optredens zorgden voor een naamsbekendheid en ik kreeg steeds meer opdrachten. Ik profileerde mij als expert op het snijvlak tussen ICT en Marketing. Vanaf 1993 ben ik full time voor  mijzelf gaan werken en vanaf 1998 heb ik het bedrijf uitgebouwd tot een adviesbureau van 20 man. Wij ondersteunden ondernemingen bij het opstellen en uitvoeren van hun marketing- en klantbenaderingsstrategieën. De meeste banken, verzekeraars, telecombedrijven en overheidsinstellingen mochten wij tot onze klantenkring rekenen. Wij hebben de opkomst van het internet meegemaakt en mede richting gegeven aan hoe dit de (zakelijke) wereld voorgoed heeft veranderd.

In de jaren die volgden heb ik vele kanten van het ondernemerschap meegemaakt. Successen, teleurstellingen, groei, krimp, passie, 80-urige werkweken, personele problemen, ontslagen, tevreden klanten, klagende klanten, samenwerkingsverbanden, overnames, rechtszaken, onbetrouwbare partners,  fiscale complicaties om er een paar te noemen.

Een keerpunt kwam in 2010 toen ik in Guatemala een ontmoeting had met de bekende Maya-leider Don Alejandro Cirilo Perez Oxlaj. Aan de voet van de piramide van de Jaguar in Tikal  is er een shift in mijn bewustzijn in beweging gezet, die er toe heeft geleid dat ik twee jaar later mijn inmiddels vier bedrijven heb uitgeschreven bij de Kamer van Koophandel. Een stap die aanzienlijk meer moed vergde dan het inschrijven.

Het staken van mijn bedrijven, de verkoop van mijn huis, mijn Porsche en de meeste van mijn spullen gaven mij ruimte. Het leerde mij in volledig vertrouwen te leven. Ik voelde mij meer ondernemer dan ooit.  Ik kon gaan en staan waar ik wilde. Zowel mentaal, fysiek als spiritueel. Het heeft geresulteerd in een stroom van nieuwe initiatieven, die vooral gericht waren op het ondersteunen en inspireren van mensen. Enkele daarvan zijn Het Witte Applaus, Meditation At the Beach, en ZP-Marketing.

Shopping Basket