Transpiratie & Inspiratie Plaform 2020

Transformeren anno 2020

Het thema van 2020 is transformeren. Het coronavirus en het oplaaien van de emoties rondom racisme zijn voorbeelden van een uitnodiging tot transformatie. Transformatie op het persoonlijke vlak om angst en boosheid te transformeren tot vertrouwen en liefde. Transformatie op het vlak van een gehele samenleving, waarin verbinding, vertrouwen en compassie de basis is. Zelfs transformatie voor de gehele mensheid omdat de thema’s wereldwijd spelen. We zitten allemaal in hetzelfde schuitje. De transformatie heeft impact op morele waarden, leiderschap en de economische realiteit.

Hoe zulke transformaties zullen verlopen is moeilijk te voorspellen. Loslaten van gewoontes, (schijn) zekerheid en macht roept heftige reacties op. Zoals met een geboorte is de baring van een nieuwe realiteit dikwijls een pijnlijk maar onvermijdelijk proces. Wat kun je doen om een dergelijk proces goed door te komen?

 1. Inzicht in jouw pijnen, trauma’s, angsten is de basis. Bijvoorbeeld het herkennen van je angst, in plaats van het over het hoofd te zien omdat je jezelf hebt aangeleerd om boos te worden om de angst te overschreeuwen.
 2. Het aanvaarden van jouw pijnen, trauma’s en angsten. Nadat je angst hebt herkent, kun je die angst erkennen.
 3. Zelfheling. Hierbij worden de pijnen, trauma’s en angsten geheeld. In de praktijk zijn deze drie stappen een continuproces dat je hele leven duurt, waarbij je telkens meer verdieping krijgt.
 4. Individuele transformatie. Dit is de feitelijke transformatie, het sluitstuk waarbij de geheelde pijnen, trauma’s en angsten worden getransformeerd naar liefde, vertrouwen en een hoger bewustzijn. Ook deze transformatie is een continuproces.
 5. Zoek begeleiding en/of like minded souls om het hierbovengenoemde te ondersteunen.

Op het niveau van een samenleving wordt het vanzelfsprekend gecompliceerder. De samenleving bestaat immers uit duizenden, miljoenen mensen, met allen hun eigen bewustzijnsniveau, hun eigen groeipad en hun eigen referentiekader. De samenleving betstaat uit structuren en patronen, die de machtsverhoudingen, economische activiteiten, interacties, normen en waarden en veel meer bepalen. Wat kun je in een samenleving doen om succesvol een fundamentele transformatie uit te voeren?

 1. Moreel en innovatief leiderschap. In tijden van crisis, die transformaties in gang zetten, zullen nieuwe leiders opstaan. Dit zijn leiders die vanuit het hart acteren en buiten bestaande kaders kunnen denken.
 2. The bigger picture. Houd het grotere doel voor ogen. Dat kan bijvoorbeeld zijn een liefdevolle samenleving waarin ieder individu zijn verantwoordelijkheid neemt om zijn steentje bij te dragen met respect voor een ieder. Dit gaat dus verder dan het ter verantwoording roepen van het huidig leiderschap of het afschaffen van wetten of hervormen van het uitkeringsstelsel.
 3. Definieer concrete stappen, bepaal haalbare doelen en vier successen. Aangezien het grotere plaatje ver weg en vaag lijkt, is het essentieel om tussenstappen te definiëren. Zo wordt het tastbaar voor alle individuen. Communiceer deze doelen in heldere taal  aan het publiek. Bijvoorbeeld zoals Viruswaarheid, de naam zegt het al, een hele duidelijke agenda heeft, met een helder doel. Houdt daarbij het grotere plaatje, de stip aan de horizon, in het oog. De maatregelen rondom het coronavirus zijn niet het einddoel, maar een symptoom van een samenleving die door macht en angst wordt gedomineerd.
 4. Creëer en behoud momentum. Mensen willen graag bij een winnend team horen. In winnaars kun je vertrouwen stellen. Vier je successen en deel ze op grote schaal. Plan je doelen en de momenten van delen dusdanig dat de impact het grootst is. Deel overigens ook eerlijk vertwijfelingen of teleurstellingen. Het maakt menselijk en geeft de successen meer glans.
 5. Verbind. Een samenleving bestaat uit miljoenen ego’s, honderden groeperingen, honderden instanties, duizenden belangen en veel meer. Allen zullen door veranderingen geraakt worden. Samen-leven doe je samen. Verbind dus. Bundel je krachten, smeed coalities, bepaal gemeenschappelijke doelen, identificeer verschillen en maak ze bespreekbaar, spreek van hart tot hart, deel je twijfels, wees bereid om concessies te doen voor het hogere doel.
 6. Creëer draagvlak. Houd dit bij iedere handeling of activiteit voor ogen. Belangrijker dan (iedere keer) je gelijk halen is (iedere keer) vergroting van het draagvlak essentieel op de langere termijn. Hoe groter het draagvlak, hoe meer begrip er is voor verandering en de offers waarmee dit gepaard gaat.
 7. Wees een doorzetter. Er zullen hindernissen genomen moeten worden, teleurstellingen ervaren worden, vertragingen ontstaan, je zult met jezelf geconfronteerd worden. Laat je niet uit het veld slaan, pak de draad weer op.
 8. Wees strijdbaar. Dat geldt niet voor iedereen, maar er zal ook gesteden moeten worden. Mensen die vanuit angst leven zullen de huidige situatie niet op willen geven. Traditionele machtsbolwerken zullen de macht niet uit handen willen geven. Schuw de confrontatie niet. Blijf daarbij trouw aan de uitgangspunten van liefde en respect. Prefereer te allen tijde de dialoog of niet-handelen.
 9. Facilitair leiderschap. Het nieuwe leiderschap is het innerlijk leiderschap. Faciliteer de individuen om de regie van hun leven, hun transformatie en hun rol in de transformatie van de samenleving te nemen.
 10. Wees een voorbeeld. Of, zoals Ilco van der Linden, bedenker van Bevrijdingspop, Dance4Life en Masterpeace zegt in zijn gelijknamige boek: Be a Nelson. Practice what you preach, wees roomser dan de paus.
 11. Toon openheid en kwetsbaarheid. Transformatie is een ingrijpend proces dat niemand onaangeraakt laat. Door open je kwetsbaarheid te delen wek je vertrouwen en kun je anderen inspireren om hun pijnlijke proces te doorlopen.

De gehele mensheid staat voor een transformatie. Misschien niet ieder individu, maar in de breedte laat de huidige crisis geen land ongemoeid. Onderschat jouw rol niet in die wereldbrede verandering. Je bent weliswaar geen president van een wereldmacht of CEO van een mutinational, maar door het internet is de wereld erg klein geworden. Een post of filmpje van jou kan als het viral gaat miljoenen mensen inspireren. Er zijn inmiddels talloze voorbeelden. Kijk hoe het interview met Willem Engel binnen een maand een half miljoen handtekeningen heeft opgeleverd, een paar duizend mensen fysiek in beweging heeft gezet en dagelijkse aandacht door de mainstream media genereert. Of kijk hoe een Nederlands meisje dat covers op Insta zingt in no time honderdduizenden volgers heeft en door Justin Bieber wordt uitgenodigd voor een duet.  

Ik pleit voor een brede samenwerking van een aantal knappe koppen, visionairs, om gezamenlijk het grotere doel te formuleren en te bewaken. Die knappe koppen hoeven overigens geen wetenschappers te zijn. Maar wel mensen met een brede visie, een groot hart en een holistische kijk. Samen geven ze invulling aan de stip op de horizon en het reisplan. Dan kan het transformatieschip met een capabele, gedreven bemanning aan de woelige reis beginnen, waarin wind, stroming en golven nooit met zekerheid te voorspellen zijn. Vaar je mee?